Albania

Member Organizations


1 – Albanian Women Empowerment Network (AWEN) | Rrjeti i Fuqizimit të Grave Shqiptare
Contact person: Ines Leskaj | address: Rr. Vaso Pasha, Ap.16, Floor. 1/4, Tirana, Albania | phone: +355 69 205 2450 | e-mail: info[at]awenetwork.org | Website: www.awenetwork.org

2 – Counseling Line for Women and Girls | Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza
Contact person: Iris Luarasi | Address: Rr. Muhamet Gjollesha Nd. 122, H. 4, Ap. 8, 1023 Tirana, Albania | phone: +355 42 233 408 | e-mail: info[at]hotlinealbania.org | website: www.hotlinealbania.org 

3 – Gender Alliance for Development Center (GADC) | Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim
Contact person: Mirela Arqimandriti | address: P.O. Box 2418, Rr. “Abdyl Frasheri”, P. 10/1, Ap. 3, Tirana, Albania | phone: +355 42 255 514 | fax: 355 42 255 515 | e-mail: gadc[at]gadc.org.al; marqimandriti[at]gadc.org.al | website: www.gadc.org.al

4 – Human Rights in Democracy Center (HRDC) | Qendra “Të Drejtat e Njeriut në Demokraci” (QDNJD)
Contact person: Aferdita Prroni | address: Rruga Siri Kodra, Pall 23, Ap. 12, 1000 Tirana, Albania | phone: +355 42 400 712 | e-mail: info[at]hrdc.al; qdnjd[at]albaniaonline.net | website: www.hrdc.al

5 – Women’s Association “Refleksione”
Contact person: Ani Ruci | address: Rr. Elbasanit, P. Fratari, Tërshana 2, KI, P.O. Box 2412/1, Tirana, Albania | phone: +355 42 340 434 | e-mail: info[at]refleksione.org | website: www.refleksione.org

6 – Women Forum Elbasan | Forumi i Gruas Elbasan
Contact person: Shpresa Banja | address: L. “Luigj Gurakuqi”, Rr. “11 Nëntori”, Pall. 70, Hyrja 2, Apt 3, Elbasan, Albania | phone: +355 684853147| e-mail: forumigruaselbasan1991[at]gmail.com | website: www.forumigruaselbasan.org

7 – Woman to Woman | Gruaja tek Gruaja
Contact person: Atila Uligaj | address: L. “Vasil shanto”, Rr. “Marin Barleti”, P. 161, 4000 Shkoder, Albania | phone: +355 693 310 172; +355 696 090 527 | e-mail: info[at]gruajatekgruaja[at]gmail.org; atila_deda[at]yahoo.com | website: www.gruajatekgruaja.com

8 – Center for Legal Civic Initiatives | Quendra per Nisma Ligjore Qytetare
Contact person: Aurela Bozo | address: Rr. “Vaso Pasha”, P. 12, Shk. 1, Ap. 1, Tirana, Albania | phone: +355 69 236 6046 | e-mail: aurboz[at]yahoo.com; avokatore[at]albmail.com | website: www.qag-al.org/

9 – Psycho-Social Centre “Vatra” | Quendra Psiko-Sociale “Vatra”
Contact person: Birkena Buka | address: L. “Isa Boletini”, Rr. “Nermin Vlora Falaski”, P. 13, Ap. 3, Vlora, Albania | phone: +355 33 224078; +355 69 88 84 613 (24/7) | e-mail:  info[at]qendravatra.org.al; brikena_puka[at]yahoo.com | website: www.qendravatra.org.al

10 – Women Centre “Light Steps” | Qendra-Sociale “Hapa te Lehte”
Contact person: Denada Shpuza | address: Gjuhadol, Rr. Murgeshave Nr. 6, Shkodër, 4001 Albania | phone: +355 222 41316 | e-mail:  qendragruashk[at]yahoo.com | website: www.hapatelehte.org | facebook: qendrasociale.telehte

Advisory Board Members

Delegate: /

Organization: Center for Civic Legal Initiatives

Email: /

Co-delegate: Denada Shpuza

Organization: Women Centre “Light Steps” 

Email: shpuzadenada[at]hotmail.com

WAVE Youth Ambassador

Ilvana Dedja

Albania

WOMEN AGAINST VIOLENCE EUROPE